Organizacijski razvoj

STRATEŠKA PROFESIONALIZACIJA BIZNISA

Zajedno sa Vašim ključnim ljudima napravićemo Profesionalizaciju Vašeg biznisa kroz sljedeće korake:

 • Dijagnoza – gdje smo, gdje želimo biti, šta znamo raditi, šta ne znamo, koji su nam problemi
 • Vrijednosti, strategija i ciljevi kompanije – ko smo mi, šta želimo, kako ćemo to ostvariti
 • Postavljanje organizacijske strukture – odgovornosti i ovlaštenja pravi ljudi na pravim mjestima, linije odgovornosti i ovlaštenja, opisi poslova
 • Profesionalizacija – uređenje procesa, postavljanje smjernica i procedura, sistema izvještavanja, šema efikasnih sastanaka
 • Mjerimo rezultat, a ne vrijeme – postavljanje sistema upravljanja učinkom kroz ciljeve učinka i razvoja i sistema bonusa/reakcija na neostvarenje
 • Gradimo znanje – postavljanje sistema kompetencija u organizaciji i jačanje polivalentnosti, da bi se izgradila znanja potrebna za efikasnost i ostvarenje ciljeva
 • Motivisani smo i motivišemo – postavljanje sistema motivacije kroz nefinansijske benefite (inovativna kultura, zvijezde organizacije, feedback razgovori, grading plata, šema nefinansijskih motivatora)

OUTSOURCING HR FUNKCIJE

Povremeno Vam treba HR – da zapošljava, da pomogne oko uvođenja novozaposlenih…ili vam treba da postavi neke sisteme: kada ko priča sa ljudima, da izmjeri zadovoljstvo, da brine o motivaciji, pobrine se da svi imaju sva potrebna znanja na posao…ili vam treba sve od ovoga (i još toga što sad i ne znate da vam treba), ali nije baš posao sa punim radnim vremenom

Ne eskperimentišite, angažujte nas da budemo vaš eksterni HR – u svakom trenutku ćete imati podršku eksperta i definisati konkretne aktivnosti koje će se isporučivati.

Zajedno utvrdimo šta je iz HR segmenta potrebno vašoj organizaciji u periodu od 12 mjeseci. Shodno tome napravimo listu aktivnosti/plan djelovanja koji će značiti angažman eksternih konsultanata u ulozi HR za vašu organizaciju.
Te aktivnosti mogu biti: zapošljavanje, uvođenje u posao, postavljanje sistema praćenja radnog učinka, motiviranje i nagrađivanje, edukacija i razvoj, izgradnja i implementacija modela izgradnje inovativne kulture (Ideje), poticanje pozitivne i profesionalne komunikacije, predlaganje, osmišljavanje i implementacija druženja zaposlenih (plan druženja, periodika, teme, timovi…), implementacija modela promicanja najboljih (Zvijezde), razgovori sa zaposlenima, izlazni intervjui, mjerenje zadovoljstva zaposlenih….i još mnogo toga što će unaprijediti Vašu organizaciju.

Ova vrsta outsourcinga omogućuje da uštedite vrijeme i novac, smanjite troškove upravljanja ljudskim resursima, a istovremeno osigurava visok nivo kvalitete usluga

ESG/SDG

ESG (Environmental, Social, Governance) nije samo trend, nego način kako kompanije rade i dobijaju poslove na evropskim i svjetskim tržištima – jer posluju u skladu sa najvišim standardima.

Na jednodnevnoj radionici, naučiti ćete šta je to ESG, primjere dobrih i loših praksi, te ciljeve održivosti (SDG).

Naučiti ćete i kako integrisati ovaj koncept u vašu organizaciju i integrisati u kompanijsku kulturu, zaobilazeći očekivani otpor prema promjenama.

ZAŠTITA LJUDI I BIZNISA

Pomoći ćemo vam da prepoznate, razvijete i zadržite vaše lidere. Pomoći ćemo vam da otkrijete talente, za koje sada možda i ne znate, a tu su. Pomoći ćemo vam da pozicije koje su ključne za vašu firmu uvijek budu stabilne, sa ljudima koji su razvijeni, motivisani i dugoročno vezani za organizaciju. Pomoći ćemo vam i da imate plan B, sukcesore koji će biti spremni ako zatreba da uskoče.

Zaštitit ćemo vaš biznis i vaše ljude.

Prema jasnim kriterijima, koristeći znanje, iskustvo i najnapredniji svjetski alat za procjenu Harrisson Assessment, otkrićemo ko su Vaši:

 • Lideri – koji vode timove, procese, odjele
 • Talenti – koji su budućnost organizacije
 • Ključni pojedinci – bez kojih organizacija ne može funkcionisati
 • Sukcesori – potencijalni zamjenici za ključne uloge u organizaciji

Napravićemo razvojne planove, karijerne staze i prijedloge za motiviranje i jačanje povezanosti sa organizacijom.

Učinićemo da vaš biznis bude zaštićen od neželjene fluktuacije, a vaši najbolji postanu još bolji.

UVOĐENJE HR FUNKCIJE U ORGANIZACIJU

Trebate HR. Mi ćemo Vam pomoći da nađete pravog kandidata, od kojeg ćemo napraviti pravog HR koji će napraviti sve ono što vam treba.

Uvođenje HR funkcije u organizaciju radimo kroz sljedeće korake:

 • Selekcija prave osobe za ulogu HR – iz internih ili eksternih kandidata
 • Kreiranje opisa posla, kompetencija i ciljeva HR pozicije
 • Kreiranje detaljnog razvojnog plana za HR poziciju
 • Implementacija razvojnog plana – kroz teorijsko učenje i postavljanje naučenog odmah u organizaciju 5. Praćenje izabranog HR i funkcionalna podrška – nakon implementacije razvojnog plana

RADNO PRAVO

Potrebni su vam pravilnici usklađeni sa zakonom, kojima ćete urediti radno pravne odnose u organizaciji? Ugovori, Odluke, Otkazi? Radimo sve i pravimo rješenja koja vam trebaju, u potpunosti usklađena sa zakonima i podzakonskim aktima, kreirana na način da zaštite radno pravne odnose i smanje rizike.

Pravimo sljedeće dokumente:

 • Ugovor o radu – na određeno, na neodređeno, sa probnim radom, povremeni i privremeni poslovi, sa pripravnikom, menadžerski
 • Otkazi – sporazumni, na zahtjev radnika, na zahtjev poslodavca (tehnološki višak, povreda radne discipline), po sili zakona (istek ugovora na određeno, penzija…)
 • Pravilnici – o radu, o organizaciji i sistematizaciji (sa opisima poslova), o disciplinskom postupku
 • Odluke – sve vrste odluka koje proizilaze iz poslovanja
 • Pravna podrška uz aplikaciju kadrovska.com – pravno savjetovanje
 • Pravno savjetovanje – konsultacije i rješenja za pojedinačne probleme iz radno pravnih odnosa

SELEKCIJA I ZAPOŠLJAVANJE

Na oglas dobijete stotine prijava i pogubite se u toj šumi? Provedete sate i dane u skeniranju CV-a, biranju, intervjuima, pa još intervjua.
To toliko dugo traje da kandidati odustaju od procesa, a vi umjesto da ste sve bliže izboru pravog – sada vam se nekako čini da ga nikada nećete ni naći.
Pomoći ćemo vam tako što ćemo vas spasiti od svega ovoga i u unutar 2 do 3 sedmice dati vam top 3 do 5 kandidata.
Još ćemo vam pomoći i da izaberete baš pravog za vas i da mu napravite ponudu koju neće moći odbiti.
Javićemo se u vaše ime i kandidatima koji nisu izabrani, jer brinemo o vašoj reputaciji.

Za Vas radimo:

 1. Profiliranje idealnog kanidata
 2. Potragu
 3. Selekciju
 4. Testiranja
 5. Intervjue
 6. Isporučujemo najuspješnije kandidate za finalni intervju sa Vama
 7. Pomažemo pri donošenju odluke o izboru
 8. Pomažemo da napravite konkurentnu ponudu za izabranog kandidata (EVP)
 9. Obavještavamo kandidate koji nisu izabrani

ZAŠTITA LJUDI I BIZNISA

Svaka organizacija ima svoje najbolje ljude. I živi u strahu da ti najbolji jednog dana ne odu, iako su dobro plaćeni.

Šta ako možete prestati da se bojite i uzeti stvari u svoje ruke? Pomoći ćemo vam da prepoznate, razvijete i zadržite vaše lidere. Pomoći ćemo vam da otkrijete talente, za koje sada možda i ne znate, a tu su. Pomoći ćemo vam da pozicije koje su ključne za vašu firmu uvijek budu stabilne, sa ljudima koji su razvijeni, motivisani i dugoročno vezani za organizaciju. Pomoći ćemo vam i da imate plan B, sukcesore koji će biti spremni ako zatreba da uskoče.

Zaštiti ćemo vaš biznis i vaše ljude.

Prema jasnim kriterijima, koristeći znanje, iskustvo i najnapredniji svjetski alat za procjenu Harrison Assessment , otkrićemo ko su Vaši:

 1. Lideri – koji vode timove, procese, odjele
 2. Talenti – koji su budućnost organizacije
 3. Ključni pojedinci – bez kojih organizacija ne može funkcionisati
 4. Sukcesori – potencijalni zamjenici za ključne uloge u organizaciji

Napravićemo razvojne planove, karijerne staze i prijedloge za motiviranje i jačanje povezanosti sa organizacijom.

Učinićemo da vaš biznis bude zaštićen od neželjene fluktuacije, a vaši najbolji postanu još bolji.

RAZVOJ NASLJEDNIKA

Osnivač ste i došlo je vrijeme da se povučete iz operativnog upravljanja biznisom. Sad neko treba preuzeti kormilo, da vi možete doći mjesečno i čestitati na rezultatu, a ostatak vremena provesti u odmaranju ili gradnji novog biznisa (jednom poduzetnik, uvijek poduzetnik).

Pomoći ćemo vam da u svojim redovima nađete onog pravog – da izaberete i izgradite nasljednika.

Nasljednike razvijamo u nekoliko koraka:

 1. Identifikacija – Zajedno postavljamo kriterije i zajedno odredimo potencijalne nasljednike
 2. Procjena – Mjerimo i određujemo njihov karakter, osobine, volju i da li imaju ponašanja koja su potrebna za ulogu
 3. Razgovori – sa potencijalnim nasljednicima vodi se struktuirani, situacijski i bijehvioralni razgovor
 4. Donošenje odluke – Na bazi izvještaja i zaključaka, obavlja se finalni razogovor sa osnivačem i donosi odluka koji od nasljednika će biti izabran za razvoj.
 5. Razvojni plan – Kreiranje razvojnog plana sa dva stuba: kompetencije i ponašanja.
 6. Implementacija razvojnog plana
 7. Imenovanje nasljednika i početak rada na novoj poziciji

Javite nam se, da se upoznamo, razgovaramo i pronađemo najbolja rješenja za vas!

Naruči svoj primjerak knjige

Uspješno vođenje tima nikada nije bilo lakše – naručite svoj primjerak knjige i izgradite snažan, efikasan i motivisan tim! Izgradite pobjednički tim!